Wentylacja

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Jakość powietrza, którym oddychamy, ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie i stan zdrowia. W zamkniętych pomieszczeniach w powietrzu gromadzi się wiele szkodliwych dla człowieka zanieczyszczeń – wydychany dwutlenek węgla, kurz, pyłki, roztocza, zarodniki pleśni, a także związki chemiczne pochodzące ze środków do konserwacji mebli i innych sprzętów. W domu, w którym mieszka chociaż jedna osoba paląca następuje też znaczne nagromadzenie trujących substancji zawartych w dymie papierosowym. Dodatkowo wydychane przez nas powietrze oraz parowanie potu powodują wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniach, które może skraplać się w narożnikach pomieszczeń lub na oknach, stając się idealną pożywką dla pleśni i roztoczy.

Duże stężenie tych negatywnych czynników może powodować u nas bóle i zawroty głowy, mdłości, rozkojarzenie, senność, ogólne osłabienie organizmu, a w skrajnych przypadkach – depresję. Na przebywanie w niewietrzonych i źle wentylowanych pomieszczeniach nasz organizm może zareagować także podrażnieniem oczu i dróg oddechowych, trudnościami z oddychaniem oraz arytmią serca. Nie należy też lekceważyć negatywnego działania pleśni, która nie tylko niszczy ściany i atakuje artykuły spożywcze, ale razem z roztoczami może wywoływać alergie.
Czystość powietrza, jego temperatura i wilgotność, a także prędkość przepływu decydują o naszym komforcie termicznym, zdrowiu oraz o tym, czy w danym pomieszczeniu dobrze się nam pracuje i wypoczywa. Przemyślana oraz profesjonalnie wykonana wentylacja w domu zapewnia dobre parametry powietrza i poprawia jakość naszego życia.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje naturalne zjawisko różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest ona najczęściej stosowanym typem wentylacji w budownictwie jednorodzinnym, jednak w wielu przypadkach nie jest w pełni skuteczna. Na jej prawidłowe działanie ma wpływ wiele zewnętrznych czynników atmosferycznych, temperatury powietrza oraz siły wiatru, które pozostają całkowicie poza strefą naszej kontroli. Nawet prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja z odpowiednio rozmieszczonymi punktami wyciągowymi może nie spełniać pokładanych w niej oczekiwań. Jest to szczególnie częste i dotkliwe np. w okresie letnim, kiedy na zewnątrz jest ciepło i bezwietrznie, nie ma więc odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
Nie wolno także zapominać, że wentylacja grawitacyjna to system wywiewny i jeśli ma funkcjonować bez zarzutu, konieczny jest kompensacyjny nawiew powietrza. Dawniej zapewniała go nieszczelna stolarka okienna, jednakże obecnie powszechnie instaluje się nowoczesne okna plastikowe, które muszą być celowo rozszczelniane poprzez uchylanie lub stosowanie nawiewników, co ma wpływ na zwiększenie kosztów ogrzewania.

Częściowym rozwiązaniem alternatywnym, eliminującym wady wentylacji grawitacyjnej, jest wentylacja mechaniczna.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to układ, który jest całkowicie niezależny od warunków atmosferycznych i w którym przepływ powietrza przez wnętrze domu wymuszany jest sztucznie przez jeden lub kilka wentylatorów. Ten typ wentylacji umożliwia precyzyjne sterowanie i dostosowanie do potrzeb mieszkańców ilości dostarczanego powietrza.
Wyróżniamy dwa typy wentylacji mechanicznej: wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i wentylację mechaniczną wywiewną.

W wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej powietrze jest nawiewane do wnętrza domu, a po zużyciu mechanicznie z niego usuwane. Z kolei wentylacja mechaniczna wywiewna jedynie wspomaga proces usuwania powietrza z wnętrza domu. Wentylator wyciągający kieruje zużyte powietrze do jednego komina wentylacyjnego, tzw. wyrzutni i tworzy wewnątrz domu niewielkie podciśnienie, dzięki czemu powietrze samo dostaje się do środka przez np. nawiewniki okienne.

Rys. 1.: Wentylacja mechaniczna-wywiewna
Rys. 2.: Wentylacja nawiewno-wywiewna

Zalety wentylacji mechanicznej

 • dzięki temu, że jest niezależna od warunków atmosferycznych ma bardzo dobrą skuteczność,
 •  pozwala na precyzyjne sterowanie ilością dostarczanego powietrza,
 •  zmniejsza straty ciepła przez wentylację – pozwala ograniczyć ilość zimnego powietrza, które przeważnie dostaje się w sposób niekontrolowany do wnętrza domu wyposażonego w wentylację grawitacyjną,
 •  pozwala korzystać z gruntowego wymiennika ciepła (GWC), zmniejszając ilość energii potrzebnej na podgrzanie albo schłodzenie powietrza,
 •  nie wymaga instalowania wielu kominów, co pozwala ograniczyć koszty budowy domu,
 •  pozwala wyeliminować zjawisko ciągu wstecznego (którego rezultatem może być cofanie się spalin i innych zanieczyszczeń do pomieszczenia) – dzięki ustawieniu instalacji jako lekko nadciśnieniowej ilość powietrza nawiewanego powinna być o ok. 10% wyższa niż wyciąganego,
 •  pozwala na zastosowanie odzysku ciepła, tzw. rekuperacji, w której wydmuchiwane na zewnątrz domu powietrze oddaje część swojego ciepła do strumienia powietrza nawiewanego,
 •  pozwala na oszczędzenie większej ilości energii elektrycznej, niż sama zużywa.

Wady wentylacji mechanicznej:

 

 •  ze względu na obecność urządzeń z ruchomymi elementami istnieje większe niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej ryzyko wystąpienia awarii,
 •  wymaga profesjonalnego projektu i wykonania – kanały wentylacyjne i nawiewniki powietrza muszą być tak zaprojektowane i rozmieszczone, aby nie zakłócały estetyki pomieszczeń, a także aby uniknąć ciągów grawitacyjnych i niepotrzebnych przejść przez stropy,
 •  niektóre urządzenia mogą być głośne i mogą wymagać zastosowania tłumików.

   

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja

Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła za pomocą wymienników ciepła. Powietrze wywiewane z budynku ogrzewa w rekuperatorze powietrze zasysane do domu. Przy większości typów wymienników proces ten przebiega bez mieszania się obu strumieni powietrza.

Centrum każdego układu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła jest rekuperator, zwany też potocznie centralą wentylacyjną. Aby wentylacja prawidłowo działała, a także aby kanały wentylacyjne były optymalnej długości, rekuperator powinien być usytuowany w centralnym miejscu w budynku. Ze względu na szum generowany podczas pracy rekuperatora, najlepiej gdy jest on umieszczony w pomieszczeniu nieprzeznaczonym do stałego przebywania ludzi, np. w kotłowni lub na strychu. Poprzez sieć kanałów wentylacyjnych nawiewnych świeże powietrze rozprowadzane jest do tzw. pomieszczeń „czystych” (pokoje), natomiast siecią kanałów wywiewnych powietrze zużyte usuwane jest z pomieszczeń tzw. „brudnych” (wc, łazienki, garderoby, kuchnia), dzięki temu wymuszony jest w budynku ruch powietrza z przestrzeni „czystych” do „brudnych”. Świeże powietrze powinno być czerpane w możliwie dużej odległości od miejsca, w którym następuje wyrzucenie powietrza zużytego. Zapobiegnie to powrotowi zużytego powietrza do wentylowanych pomieszczeń.Rys. 3.: Renovent HR MEdium 4b R


                          (Rysunek pochodzi ze strony producenta: www.rekuperatory-ask.pl)

LEGENDA


1. Nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń
2. Wyrzut powietrza zużytego
3. Wyciąg powietrza zużytego z pomieszczeń
4. Czerpnia świeżego powietrza
5. Filtry
6. Wymiennik ciepła
7. Automatyka sterująca
8. Wyświetlacz
9. Wentylatory prądu stałego utrzymujące wydatek powietrza bez względu na opór (max. 160 Pa)
10. Wypływ skroplin

Zalety rekuperacji

Poza korzyściami wynikającymi z zastosowania wentylacji mechanicznej, zamontowanie wymienników ciepła ma kilka dodatkowych zalet:

 

 • odzysk ciepła w zależności od wybranego modelu rekuperatora wynosi od 70% do 95%, dzięki czemu nawet w zimie przy największych mrozach do pomieszczeń nawiewane jest powietrze o temperaturze dodatniej,
 • redukcja strat ciepła pozwala na zamontowanie kotła o mniejszej mocy oraz mniejszej ilości grzejników, co daje wymierne oszczędności finansowe już na etapie budowy,
 • zmniejszone straty ciepła nawet o 20% to niższe koszty ogrzewania, co daje wymierne korzyści finansowe przez wszystkie lata eksploatacji budynku.
 •  

Cechy dobrego rekuperatora:

 

 •  łatwość obsługi i programowania urządzenia przy zmianach parametrów funkcjonowania (np. w związku ze zmianami pór roku),
 •  jakość poszczególnych elementów urządzenia, która wpływa na efektywność pracy centrali, jej hałas
  i bezawaryjność,
 •  cicha praca,
 •  zapewnianie wymiany powietrza w pomieszczeniu w górnej granicy normy,
 •  zapewnianie odzysku ciepła na jak najwyższym poziomie zbliżonym do 95%,
 •  trwałe i energooszczędne wentylatory na prąd stały – charakteryzują się mniejszym poborem prądu, większą trwałością oraz mniejszym hałasem,
 •  obudowa z dobrą izolacją termiczną i akustyczną (styropianem lub pianką),
 •  automatyczny by-pass kierujący strumieniem powietrza w taki sposób, aby jego temperatura była jak najbliższa zadanej temperatury komfortu cieplnego,
 • system chroniący wymiennik przed szronieniem przy skrajnie niskich temperaturach, gwarantujący ciągłą pracę wentylatorów,
 •  opcjonalne wyposażenie w nagrzewnicę/chłodnicę do precyzyjnego regulowania temperatury powietrza.

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) nazywany także „czerpnią gruntową” jest powszechnie stosowanym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego. Jest to zakopany w gruncie na głębokości od 2 do 5 metrów kanał, przez który przepływa powietrze zasysane do wentylacji. Dzięki zastosowaniu GWC można zmniejszyć wahania temperatury powietrza dostarczanego do budynku w stosunku do pobieranego bezpośrednio z atmosfery. Podczas mrozów instalacja jest wykorzystywana do wstępnego ogrzewania powietrza do temperatury dodatniej, a latem do jego schładzania.
Powietrze potrzebne do wentylacji pomieszczeń jest pobierane przez wyposażoną w filtr tzw. czerpnię gruntową, która powinna znajdować się w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń, czyli najlepiej w dość dużej odległości od ulic, garaży czy parkingów.

Zalety gruntowego wymiennika ciepła:

 •  dogrzewa powietrze wentylacyjne zimą,
 •  schładza powietrze nawiewane w upalne dni,
 •  wspomaga regulację wilgotności w budynku,
 •  filtruje wstępnie powietrze,
 •  zimą chroni urządzenia wewnętrzne przed zamarznięciem.

Klimatyzacja

Systemem bardzo często mylonym z wentylacją, a stanowiącym jej funkcjonalne uzupełnienie, jest klimatyzacja. Jej działanie polega na zmianie właściwości powietrza i nadaniu mu optymalnej temperatury oraz wilgotności.

Klimatyzacja stosowana jest głównie w pomieszczeniach mieszkalnych i funkcjonuje podobnie do lodówki, w której „czynnik chłodzący”, odparowując, schładza powietrze.

Foto. 1. Klimatyzator ścienny

  

Zalety klimatyzacji:

 •  nadaje powietrzu optymalną temperaturę,
 • obniża wilgotność powietrza,
 • dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów, niszczy wszelkie zarazki.


Tylko zastosowanie najlepszych i sprawdzonych urządzeń na rynku w powiązaniu z dobrze zaprojektowaną instalacją wentylacyjną da odczuwalny komfort i wymierne korzyści finansowe. Nieprawidłowo dobrane urządzenia mogą spowodować nie tylko hałas w całym domu, ale przede wszystkim nie przyniosą oczekiwanych oszczędności, a jakość powietrza w pomieszczeniu będzie daleka od oczekiwanego. W tym względzie należy każdorazowo zdać się na profesjonalną firmę instalacyjną, która zaprojektuje i zamontuje kompletny układ, dając na to gwarancję. W ramach oferty POLDOM Sp. z o.o. oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie. Projektujemy i instalujemy instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wykorzystując najlepsze produkty na rynku, dzięki czemu nasi klienci oddychają świeżym, czystym i zdrowym powietrzem, płacąc przy tym mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Zapraszamy na spotkanie, na którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.
Nasz nr tel.: +48 517 773 733

Pliki cookies pozwalają nam na oferowanie naszych usług. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Więcej informacji