Referencje

Katarzyna i Mariusz

Chcielibyśmy polecić firmę DuoTherm z siedzibą przy ul. Baśniowej 8 w Michałowie-Grabinie jako godnego zaufania partnera. Przedstawione nam propozycje rozwiązań instalacyjnych dla naszego nowego domu, a także szczegółowa i idealnie dostosowana do naszych możliwości oferta cenowa, spełniły wszystkie nasze oczekiwania i nadzieje. W pełni fachowe podejście właściciela firmy, który cierpliwie i wyczerpująco rozwiewał wszystkie nasze wątpliwości, przekonały nas do współpracy z jego firmą. Wszystkie prace przebiegły bez jakichkolwiek niespodzianek i opóźnień, a cały koszt realizacji nie przekroczył założonego budżetu. Jeszcze raz polecamy ta firmę!

Patrycja i Tomasz

referencje firma budowlana

Wojciech Grzybowski

Grzegorz Dziadkowiec

Zaświadczamy, iż firma DuoTherm mgr inż. Piotr Latek wykonała dla nas w okresie czerwiec – lipiec 2004 roku projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Marszałkowskiej 28a w Warszawie.

Wszystkie dokumentacje zostały wykonane w terminie, zgodnie z ustaleniami. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą DuoTherm i polecamy ją innym Inwestorom.

Wspólnota Mieszkaniowa

Zaświadczamy, iż firma DuoTherm mgr inż. Piotr Latek wykonała dla nas w 2004 roku projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z kosztorysem w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 24 w Warszawie. Projekt został poprzedzony szczegółowa inwentaryzacja.

Wszystkie dokumentacje zostały wykonane w ustalonym terminie, z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą DuoTherm i polecamy ją innym Inwestorom jako firmę terminową i fachową.

Wspólnota Mieszkaniowa

Project Solutions Management Sp. z o. o. , ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa potwierdza, że firma DuoTherm – VERTIS Investments Solutions Piotr Latek, ul. Baśniowa 8, 05-126 Michałow-Grabina wykonała i wykonuje dla nas liczne projekty oraz realizacje inwestycji w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania dla prowadzonych przez naszą firmę projektów dla obiektów biurowych, biurowo-usługowych, hal, magazynów oraz budownictwa mieszkaniowego i dla kubatury obiektów do 100 000 m3.
Projekty wykonywane są kompleksowo, rzetelnie i z najwyższą starannością przy zachowaniu lokalnych uwarunkowań. Nigdy nie nastąpiło przekroczenie terminu oraz początkowo zakładanych kosztów realizacji. Polecamy tą firmę jako uczciwego kontrahenta.

Michał

Pracownia architektoniczna MWA z siedzibą w Warszawie przy Piastów Śląskich 55/1A zaświadcza, że pracownia projektowa DuoTherm – Vertis Investments Solutions wykonała na nasze zlecenie
w grudniu 2011r. kompletną dokumentację projektową instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego w m. Dawidy Bankowe, w tym:

•projekt instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie podłogowe i ścienne, wraz z kompletnymi obliczeniami strat ciepła dla budynku
•projekt instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i kanalizacji
•projekt kotłowni gazowej
•projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją
•charakterystykę energetyczną budynku

Projekty wykonane zostały bez zastrzeżeń, w uzgodnionym terminie, wg wszelkich naszych i Inwestora wytycznych.
Polecam współpracę z firmą DuoTherm jako sprawdzoną pracownią projektową.

Marcin

Niniejszym zaświadczam, że pracownia projektowa DuoTherm – VERTIS Investments Solutions Piotr Latek, z siedzibą ul. Baśniowa 8, 05-126 Michałow-Grabina wykonała dla mnie w kwietniu 2012r. kompletny projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych dla istniejącego budynku biurowo-magazynowo-mieszkalnego o kubaturze 1700 m3, w tym w szczególności:

•projekt instalacji centralnego ogrzewania z obliczeniem strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń, opcjonalnym założeniem nowych wytycznych w zakresie konstrukcji przegród budowlanych, doborem grzejników oraz wszystkich materiałów i urządzeń oraz obliczeniami hydraulicznymi i regulacją instalacji

•projektem kotłowni gazowej z rozdziałem obiegów grzejnych dla poszczególnych lokali w budynku i z indywidualnym opomiarowaniem
Projekt wykonany został bardzo sprawnie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń w uzgodnionym terminie.
Polecam usługi firmy DuoTherm – VERTIS Investments Solutions Piotr Latek, wszystkim zainteresowanym inwestorom.

Grzegorz

Zaświadczam, że Piotr Latek, DuoTherm – VERTIS Investments Solutions, wykonał na moje zlecenie kompletną dokumentację projektową w zakresie instalacji sanitarnych dla dwóch budynków mieszkalnych o kubaturach odpowiednio 1600 m3 i 1000 m3, w tym w szczególności projekty:

•instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i ścienne
•instalacji wodno-kanalizacyjnej
•kotłowni gazowej jako źródła ciepła

Opracowanie zostało wykonane bez zastrzeżeń z uwzględnieniem wszystkich poczynionych wytycznych projektowych. Jestem zadowolony ze współpracy z firmą DuoTherm – Vertis Investments Solutions i polecam jej usługi innym inwestorom.

Krzysztof

Potwierdzam, iż pracownia projektowa DuoTherm w ramach firmy VERTIS lnvestments Solutions Piotr Latek, z siedzibą ul. Baśniowa 8. 05-126 Michałow-Grabina wykonała na zlecenie Piotra Kuśmierkiewicza w czerwcu 2012r. kompletny projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego.

Projekt wykonany został niezwykle szybko – w przeciągu dwóch tygodni wraz ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi z pracownia architektoniczną.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panem Piotrem Latek, w zakresie jakości świadczonych usług, jak i dotrzymanych terminów. Polecam współpracę z firmą DuoTherm – Vertis lnvestments Solutions jako sprawdzoną pracownią projektową.

Artur Żabiński

Pracownia projektowa SINAP Sp. z o.o. z siedzibą ………………. przy ul. ………………….. zaświadcza, że firma DuoTherm – VERTIS Investments Solutions Piotr Latek z siedzibą w m. Michałow-Grabina przy ul. Baśniowej 8 wykonała na nasze zlecenie w latach 2010-2012 kilkadziesiąt projektów instalacji sanitarnych dla budynków o kubaturze od 1 000 do 75 000 m3, w tym w szczególności dla zakresu:

•instalacji centralnego ogrzewania
•instalacji wodno-kanalizacyjnych
•instalacji gazowych
•węzłów cieplnych i kotłowni

Każdorazowo prace wykonywane są bez żadnych zastrzeżeń, w uzgodnionym terminie.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą DuoTherm – VERTIS Investments Solutions i polecamy jej usługi innym inwestorom.

Sinap

EMKA – STUDIO ARCHITEKTURY MARCIN KOWALSKI z siedzibą w Kielcach przy ul. Grenadierów 42 zaświadcza, że pracownia projektowa DuoTherm – Vertis Investments Solutions wykonała na nasze zlecenie w 2012r. kompletną dokumentację projektową wymiany instalacji sanitarnych dla budynku jednorodzinnego w m. Konstancin Jeziorna, w tym projekty:

•instalacji centralnego ogrzewania,
•instalacji wod-kan
•instalacji gazowej
•kotłowni

Projekty wykonane zostały bez zastrzeżeń, w uzgodnionym terminie, wg wszelkich naszych i Inwestora wytycznych.
Polecam współpracę z firmą DuoTherm jako sprawdzoną pracownią projektową.

Marcin

Zaświadczam, że firma DuoTherm – VERTIS Investments Solutions Piotr Latek, z siedzibą w m. Michałow-Grabina przy ul. Baśniowej 8, opracowała kompletną dokumentację projektowo-wykonawczą, a następnie zamontowała wszystkie instalacje sanitarne w budynku mieszkalnym w ramach usługi „Projektuj i buduj”, dla zakresu:

•instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe, kanałowe oraz podłogowe i ścienne
•instalacji wodno-kanalizacyjnej
•kotłowni gazowej z kotłem kondensacyjnym
•instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Wszystkie roboty zostały wykonane profesjonalnie, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych na rynku materiałów oraz technologii i działają bez zarzutu. Prace zakończyły się terminowo i poniżej pierwotnie przedstawionych w ofercie kosztów.
Z czystym sumieniem polecam firmę DuoTherm – Vertis Investments Solutions jako rzetelny podmiot oferujący kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa instalacyjnego.

Tomasz

Zaświadczam, że firma DuoTherm – VERTIS Investments Solutions, wykonała dla nas kompletną dokumentację projektową instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego w m. Stanisławów Pierwszy. W ramach zakresu opracowane zostały:

•obliczenia strat ciepła dla budynku i poszczególnych pomieszczeń w wariantach z różnymi konstrukcjami przegród budowlanych, ocieplenia budynku i systemów wentylacji 
•projekt instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie podłogowe i ścienne
•projekt instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji
•projekt kotłowni z wykorzystaniem pompy ciepła typu woda-woda o mocy 12kW
•projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją
•projekt przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków
•charakterystyka energetyczna budynku

Na etapie budowy obiektu firma DuoTherm wykonała wszystkie instalacje według opracowanych projektów oraz dodatkowo wykonała odwierty o łącznej długości około 250mb – sondy pionowe do pompy ciepła. Całość została wykonana bez zarzutu z wykorzystaniem najlepszych na rynku materiałów i urządzeń. Pomimo naszych obaw o koszty realizacji, finalnie wszystko zostało wykonane taniej niż było to w naszych założeniach. Polecamy usługi firmy DuoTherm oraz VERTIS wszystkim inwestorom planującym budowę domu i wykonaniem nowoczesnych, wydajnych oraz energooszczędnych instalacji. Teraz po pierwszych dwóch latach użytkowania budynku wiemy, że dodatkowy koszt projektu jest niewielki w stosunku do całej inwestycji, a dokładne zaprojektowanie wszystkich instalacji, zwróciło nam się już raz poprzez niższe koszty wykonania tych instalacji, dwa przez dużo niższe rachunki za ogrzewanie, które płaciliśmy w tym i zeszłym roku.

Monika

Pliki cookies pozwalają nam na oferowanie naszych usług. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Więcej informacji